Seznam členů dle Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012)

Seznam členů dle Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012)

V souladu se zákonem č. 89/2012 - Občanský zákoník (v platném znění), § 236, odst. 3 je seznam členů neúplný.