Volební schůze JK Mladá Vožice

30.06.2021 16:45

Volební schůze JK Mladá Vožice se uskuteční 9.7.2021 v Noskově od 19:00.

Program:

1. Volby vedení klubu

2. Závody - příprava

3. Další záležitosti.

Pokud nebude schůze usnášeníschopná, náhradní schůze se koná 9.7.2021 od 19:10.

Předem díky za účast.

Zpět