Schůze JK Mladá Vožice

21.03.2019 08:48

Členská schůze JK Mladá Vožice se koná v pátek 29.3. 2019 od 19:00 v Noskově.

Pokud nebude schůze usnášeníschopná, náhradní schůze se koná 29.3. 2019 od 19:10.

 

Předběžný program:

Pravidla pro brigády 2019

Závody 2019 - propozice, sponzoři, funkcionáři atd.

Provozní záležitosti

Zpět