Hubertova jízda 2021

20. Hubertova jízda JK Mladá Vožice se koná v sobotu 30. října 2021.

Sraz účastníků v 10:00 hod. na návsi v Bělči (u Mladé Vožice).

Zahájení v 11:00 hod.

Občerstvení zajištěno.

Večer proběhne tradiční soud ve vožickém hostinci Na Růžku.

Případné další informace budou zveřejňovány průběžně. Aktuální info pro účastníky na tel. 776705427 (Adam).

Podmínky účasti:

1. Přihlášky se jmenným seznamem jezdců + informaci zda se zúčastní večerního posezení, jmenným seznamem koní s číslem průkazu koně, registračním číslem hospodářství (adresa stáje), jménem a adresou majitele koně zasílejte do středy 27. října 2021 na náš klubový email.  Přihláška je platná až po potvrzení ze strany pořadatele !

2. Jezdec se může zúčastnit pouze s bezpečnostní helmou.

3. Uvítáme korektní jezdecký oděv.

4. VETERINÁRNÍ PŘEDPISY

4.1 Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí obsahovat potvrzení platné pro přesun koní dle veterinárních směrnice pro příslušný rok.

4.2. Účastníci jsou povinni řídit se pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.

4.3. Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární služba závodů při příjezdu.

5. COVID 19

Účastníci  jsou  povinni  dodržovat  aktuální podmínky  stanovené  ohledně  nákazové  situace Covid  –  19.

Těšíme se na vaší účast.