Hubertova jízda 2019

19. Hubertova jízda se koná v sobotu 19. října 2019 na Šelmberku a v jeho okolí.

Sraz účastníků v 10:00 hod.

Zahájení v 11:00 hod.

Místo srazu zde.

Večer proběhne tradiční soud ve vožickém hostinci Na Růžku.

Další informace budou zveřejňovány průběžně.

Podmínky účasti:

1. Přihlášky se jmenným seznamem jezdců, jmenným seznamem koní, číslem průkazu koně a registračním číslem hospodářství (adresa stáje) zasílejte do středy 16. října 2019 na náš klubový email.  Přihláška je platná až po potvrzení ze strany pořadatele !

2. Jezdec se může zúčastnit pouze s helmou.

3. Uvítáme korektní jezdecký oděv.

4. VETERINÁRNÍ PŘEDPISY

4.1 Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí obsahovat potvrzení platné pro přesun koní dle veterinárních směrnice pro příslušný rok. Vyšetření krve na AIE nesmí být starší 12 měsíců a výsledek musí být zapsán v Průkazu koně!

4.2. Účastníci jsou povinni řídit se pokyny určeného pracovníka – pořadatele a to včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.

4.3. Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinární služba závodů při příjezdu.

Těšíme se na vaší účast.